Szanowni Państwo,
Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych), działając w zakresie swoich uprawnień jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przed przystąpieniem do czynności zachęcam Państwa do kontaktu z kancelarią: osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Dzięki temu możliwe będzie ustalenie rodzaju i zakresu zamierzonej czynności notarialnej, listy dokumentów niezbędnych do dokonania czynności oraz wysokości kosztów związanych z dokonaniem czynności.

Informacje w zakresie czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.

Z poważaniem
Anna Milewska
notariusz
KONTAKT

Kancelaria Notarialna
Anna Milewska

Ul. Warszawska 3
68-100 Żagań
(parter budynku)


TEL: (68) 444 87 60
......... 574 989 082
e-mail: notariusz.zagan@gmail.comGODZINY URZĘDOWANIA

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9:00 – 16:00
SOBOTA I INNE GODZINY - po wcześniejszym uzgodnieniu


W NASZEJ KANCELARII ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI KARTĄ
MAPKA